Visits 340534

Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći

Опширније: Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći

Nova-stara publikacija "Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći" od autorki: Zuzana Kolarovska, ses. Marie-Louise Rieger i ses. Barbara Haug, je odnedavno dostupna u rubrici "Biblioteka > Biblioteka dijakonija" iako je prvobitno izdata 2002. godine. Ovaj priručnik aktuelne tematike je pre svega namenjen laicima, dok stručnim licima može da posluži kao dobar podsetnik.

Pregled dokumenta možete inicirati klikom na sliku levo odnosno naslov dokumenta.

EHO savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i pomoć u kući u Raški

Опширније: EHO savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i pomoć u kući u Raški

U sredu 22. maja 2019. godine, predstavnici EHO i opštine Raška su promovisali EHO savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i usluge pomoći u kući. EHO je licencirani pružalac usluga na teritoriji opštine Raška. Prezentacija je održana u zgradi opštine Raška i prostorijama dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge podrazumevaju usluge psihološke i defektološke kliničke procene i dijagnostike, logopedske, oligofrenološe i psihološke tretmane dece i savetovanje roditelja. Za odrasla lica usluge podrazumevaju radno osposobljavanje za rad na mašinama za obradu drveta, metala, plastike, papira i platna, a u zavisnosti od mogućnosti i potreba korisnika. Usluga pomoć u kući podrazumeva pomoć u obezbeđivanju hrane, održavanju lične higijene, odevnih predmeta, higijene stana, zagrevanju prostorija, pružanje preventivno zdravstvenih usluga i pomoć u zadovoljenju drugih egzistencijalnih i socijalnih potreba.

Promociji su prisustvovali predstavnici opštine i centra za socijalni rad, a tom prilikom su potpisani i ugovori u radu sa svim angažovanim direktnim pružaocima usluga na terenu.

Održan regionalni okrugli sto

Опширније: Održan regionalni okrugli sto

Organizacija Pharos e.V. iz Nemačke preko svog predstavništva u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom, 13. maja 2019. godine organizovala je okrugli sto „Ilegalna migracija romske populacije iz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu”. Okruglom stolu su prisustvovale nadležne institucije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima migracija, naročito pripadnica i pripadnika romske zajednice. Okrugli sto je organizovan kako bi se prisutni informisali o položaju nelegalnih migrantkinja i migranata iz Srbije u BiH, koji su u stanju socijalne potrebe i susreću se sa brojnim problemima u vezi sa rešavanjem pitanja legalizovanja njihovog boravka u BiH.

Tom prilikom, potpisan je Memorandum o saradnji između Pharos e.V. i EHO-a i postignut dogovor o narednim zajedničkim koracima na putu podizanja svesti nadležnih organa, pripadnica i pripadnika ove populacije, drugih interesnih grupa i šire javnosti o ovom problemu.

Опширније: Održan regionalni okrugli sto

Опширније: Održan regionalni okrugli sto

U saradnji sa Strukturnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ za decu koja su uključena u život i/ ili rad na ulici

Aktivno učešće, buđenje aktivizma, osnaživanje uzora među korisnicima, razvijanje osećaja pripadnosti u društvu u funkciji smanjenja društvenog isključenja i otuđenja, oblikuje stvaranje sredine u kojoj se deca i mladi vide kao aktivni građani. Deca iz socijalno ugroženih porodica izloženi su različitim uticajima i uzorima. Pružiti podršku njihovom celokupnom osnaživanju, uz pružanje psihološke, socijalne podrške, je ono čime je oblikovan rad sa decom i mladima na terenu.
U skladu sa navedenim, imajući u vidu sve rizike koje ulica i njom oblikovani životni uslovi donose, u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i / ili rad na ulici“, koji se realizuje od novembra 2009.godine uz podršku H. Stepic Charity CEE, krenuli smo sa novom aktivnošću. Tome u prilog, u saradnji sa Strukturnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“, zajedno sa našim volonterima započeli smo radionicu usmerenu na osvešćivanje značaja i mogućnosti korisnog korišćenja slobodnog vremena. Deca koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, svoje slobodno vreme provode na različite načine. Sa tim u vezi, postizanje društvene participativnosti, smanjenje osećaja otuđenosti jeste onome čemu ćemo kroz radionice Krav Mage, kao veštine samoodbrane, uz dodatne sportske aktivnosti težiti. Prvo okupljanje realizovali smo tokom aprila, s obzirom da tokom meseca aprila obeležavamo Međunarodni dan dece koja su ukljčena život i / ili rad na ulici. Tokom prve radionice, zajedno sa Bobanom Pavlovićem i Mladenom Jalićem, predstavnicima Strukturnog udruženja policije upoznali smo učesnike radionice, sa prestojećim aktivnostima, te dogovorili naredno okupljanje za 11.maj kada krećemo sa prvim koracima učenja tehnike samoodbrane, Krav Mage, čiji je Mladen instruktor. Kako bi aktivnosti tekle nesmetano obezbedili smo potreban materijal za rad, u vidu opreme, sa ciljem što kvalitetnijeg oblikovanja radionica. Radionice će se odražavati na otvorenom, sa daljim ciljem osvešćivanja kod učesnika kako da koristimo slobodno vreme napolju, odnosno kako da se zaštitimo i osećamo sigurno, da ne ugrozimo ni sebe ni drugog.

Опширније: U saradnji sa Strukturnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ za decu koja su uključena...

Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru, Šabac

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,...

Pregled, skidanje i štampu dokumentacije Otvorenog poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,... 1. Poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja u romskom naselju u Mišaru-Šabac
  1. (pdf, 5 strana)

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,...2. Specifikacija radova projektovanje i geodetski radovi Mišar Šabac

(pdf, 1 strana)

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,...3. Profil ponuđača i registracioni formular za Mišar Šabac

(pdf, 2 strane)

Опширније: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,...4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora Mišar Šabac

(pdf, 2 strane)

Događaj: "Ekumenizam: putevi i izazovi"

Опширније: Događaj: Utorak, 28. maj 2019, 15-17 sati, Adi Endrea 34, Novi Sad
.      Početkom devedestih godina XX veka u Vojvodini su otpočele različite aktivnosti povezane sa ekumenizmom i uz te aktivnosti povezujemo četiri značajne ličnosti koje su delovale u Novom Sadu:
Karolj Bereš, Stjepan Orčić, Tadej Vojnović, Roman Miz.
Početkom XXI veka diskusija o pozitivnim osobinama ekumenizma gotovo da jenjava u našem društvu. Zato se sećamo onih koji su nam ostavili mogućnost da se o ekumenizmu staramo i da produžimo kontinuitet delovanja.
Cilj je ovog okupljanja da sagledamo postojeću situaciju i da pokušamo planirati aktivnosti za budućnost. Dobar povod je promocija knjige Romana Miza (1932-2017) „Hrišćanstvo: putevi i stranputice“ (Mostart, 2016).
Govore:
Marijana Ajzenkol, Dimitrije Popadić, Svenka Savić, Dragan Stojković (izdavač)
Film Marijane Ajzenkol “Tiha služba” (u jednom delu o Romanu Mizu)
U diskusiji učestvuju:
Ana Bu, Tatjana Cvetković, Tilda Gyenge-Szlifka, Miroslav Keveždi, Zorica Kuburić, Ana Palik Kunčak, Lidija Orčić, Janko Ramač.

Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.

Projekat Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, sadrži komponentu - „podrška deci u učenju“, koja se od 2016. godine realizuje u OŠ „Jožef Atila“. Treću godinu zaredom realizovana je aktivnost povodom upisa dece u prvi razred. Tome u prilog tokom aprila volonteri Ekumenske humanitarne organizacije, u okviru gore navedenog projekta obišli su naselje Adice sa ciljem pružanja podrške, u vidu informisanja roditelja o potrebi i značaju upisa dece u prvi razred, o njihovim pravima - produženi boravak, besplatni udžbenici, kao i obavezama. Dalje, tokom leta planirane su radionice usmerene na osnaživanje i pripremanje roditelja i dece, budućih učenika na školske obaveze, kao i podrška u vidu obezbeđivanja školskih torbi i pribora kako bismo im oplemenili prve školske korake. Takođe, tokom školske 2019/ 2020. nastavlja se pružanje podrške u okvirima produženog boravka, kroz direktan rad sa učenicima. Na ovaj način postižemo kontinuitet u pružanju u podrške.

Опширније: Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.  Опширније: Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.   Опширније: Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.

     

Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) je u saradnji sa nevladinom organizacijom „Snaga porodice“ iz Novog Sada, organizovala trodnevnu obuku „Lokalni saradnik za (re)integraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa“ u periodu 24 – 26. maja 2019. godine u Kragujevcu. Obuka je bila namenjena lokalnim saradnicima iz 20 opština sa teritorije Republike Srbije i deo je projekta „Mreža za integraciju u Srbiji“ koji se sprovodi uz podršku Strategije evropske unije za dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.
Obuka za lokalne saradnike za (re)integraciju imala je za cilj da osnaži lokalne saradnike za rad sa porodicama na terenu kao i da pruži informacije o merama jačanja porodice, holističkom pristupu u radu sa povratničkim porodicama po sporazumu o readmisiji, proceni potreba porodice i kreiranju individualnog plana porodice za integraciju.
Saradnici su imali priliku da prošire saznanja koja se tiču usluge podrške porodici i rada sa osetljivim grupama, njegovim ulogama i vrednostima, metodologijom rada, „alatima“ za rad sa porodicom kao i načinima motivisanja porodice za promenom. Posebna pažnja bila je posvećena boljem razumevanju razilika između lokalnih saradnika i porodičnih saradnika kroz upoznavanje sa teorijskim osnovama na kojima je koncipirana usluga u sistemu socijalne zaštite.
Ovom prilikom predloženi su i naredni koraci za rad i delovanje lokalnih saradnika i Mreže za integraciju u Srbiji.

Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Опширније: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

EHO PARTNERSTVO SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Опширније: EHO PARTNERSTVO SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMAEHO tim za implementaciju projekta “Društvena inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“ održao je tri info sesije za predstavnike jedinica lokalnih samouprava u vezi sa javnim pozivom za partnerstvo i učešće u projektu.
Info sesije održane su od 15. do 17. maja 2019. godine u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Učestvovalo je preko 40 predstavnika iz 22 lokalne samouprave iz svih krajeva Srbije, a predstavljen je Javni poziv za partnerstvo, procedure prijave i detalji budućeg projekta za koji je od švajcarske organizacije HEKS već obezbeđeno 1.200.000 CHF.
Implementacija projekta počinje od jula 2019. godine i trajaće do decembra 2022. godine, a baviće se temama iz oblasti stanovanja, obrazovanja i pravne podrške.
Više detalja o Javnom pozivu na linku: http://ehons.org/aktuelno/874-p-ziv-z-d-bir-p-r-n-rskih-ps-in-i-gr-d-v

 

POZIV ZA PREDSTAVNIKE ZAINTERESOVANIH ЈLS NA INFO SESIЈE

 

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIЈA (EHO) iz Novog Sada

 

POZIVA PREDSTAVNIKE ZAINTERESOVANIH ЈLS NA INFO SESIЈE

 

U VEZI SA

 

Јavnim pozivom za odabir partnerskih opština i gradova (ЈLS)
u koјim će se implementirati aktivnosti proјekta (link)

 

„SOCIЈALNA INKLUZIЈA ROMA I DRUGIH OSETLJIVIH GRUPA U SRBIЈI 2019 – 2022“

 


Svaka od planiranih info sesiјa biće prilika da se detaljniјe predstavi proјekat i јavni poziv, kao i da se dobiјu odgovori na sva pitanja koјa zainteresovane јedinice lokalnih samouprava mogu imati u vezi sa pripremom dokumentaciјe, kriteriјumima i potenciјalnim aktivnostima.

 

Опширније: POZIV ZA PREDSTAVNIKE ZAINTERESOVANIH ЈLS NA  INFO SESIЈE

PDF Poziv na info sesije

PОZIV ZА ОDАBIR PАRТNЕRSKIH ОPŠТINА I GRАDОVА

Опширније: PОZIV ZА ОDАBIR PАRТNЕRSKIH ОPŠТINА I GRАDОVА

ЕKUМЕNSKА HUМАNIТАRNА ОRGАNIZАCIЈА (ЕHО) iz Nоvоg Sаdа

rаspisuје

ЈАVNI PОZIV

zа оdаbir pаrtnеrskih оpštinа i grаdоvа (ЈLS)
u kојim ćе sе implеmеntirаti аktivnоsti prојеktа

„SОCIЈАLNА INKLUZIЈА RОМА I DRUGIH ОSЕТLjIVIH GRUPА U SRBIЈI 2019 – 2022“

Prеdmеt јаvnоg pоzivа је оdаbir dо 10 (dеsеt) јеdinicа lоkаlnih sаmоuprаvа (ЈLS) nа tеritоriјi Rеpublikе Srbiје u kојimа ćе sе imlеmеntirаti nаvеdеni prојеkаt.

Оpšti cilј prојеktа је unаprеđеnjе društvеnе inkluziје Rоmа i drugih оsеtlјivih grupа u оdаbrаnim ЈLS.

FaLang translation system by Faboba

Partneri