Visits 341328

Zajedničke radosti

Deca iz socijalno ugroženih porodica nemaju uslove za nesmetano učenje i ispunjavanje školskih obaveza. Rad sa decom nas oplemenjuje. Ima za cilj da razvijemo kod svakog deteta osećaj pripadnosti. Upravo, to je ono što postižemo kroz rad naših volonterki angažovanih u produženom boravku OŠ „Jožef Atila“. Komponenta projekta- Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ ili rad na ulici- podrška deci u učenju, realizuje se u pomenutoj školi, u okviru produženog boravka od 2016. godine. Pored pružanja prodrške porodicama pri upisu u prvi razred, pružajući informacije i potrebnu podršku da postanu deo školskog sistema, kroz svakodnevne aktivnosti i usmeravanja u savladavanju školskih obaveza, slobodne aktivnosti jesu veoma značajne za decu da osete pripadnost grupi. U prilog gore navedenom, u saradnji sa učiteljicama boravka prvog i drugog razreda organizovali smo zajedničku aktivnost, uz obezbeđivanje radioničarskog materijala, gde su deca zajedno sa našim volonterkama i učiteljicama učestvovali u aktivnostma u susret dolazećem predahu od školskih obaveza. Boravke na nedeljnom nivou posećuje 16 (šesnaest) volonerki, raspoređene prema potrebama istih. Svi smo jedno, i imamo jednko pravo da se osećamo dobro, je prouka koja prožima naše svakondevne aktivnosti. 
Опширније: Zajedničke radosti

Опширније: Zajedničke radosti Опширније: Zajedničke radosti Опширније: Zajedničke radosti

Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici

Međunarodni dan dece koja su uključena u život i/ ili rad na ulici ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma, vodeće međunarodne mreže posvećene zagovaranju prava dece uključene u život i/ ili rad na ulici širom sveta. Fenomen dete uključeno u život i/ ili rad na ulici, objedinjuje svu onu decu koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, odnosno bave se prosjačenjem na javim mestima u gradu, sakupljaju sekundarne sirovine, pokazuju prazna parking mesta, prodaju robu na pijaci, a mlađa su od 15 godina, ili su od rizika da postanu, sva mlađa deca u porodici čija su starija braća/ sestra uključena u neki vid rada na ulici, deca koja provode vreme sa roditeljima dok prose, sakupljaju sekundarne sirovine, deca koja se odaju skitnji ili boravku na ulici tokom kasnih večernjih sati.

U cilji pružanja podrške, Ekumenska humanitarna organizaija (EHO), od novembra 2009. u saradnji sa H. Stepic Charity CEE, realizuje projekat-Terenski rad sa decom, koja su uključena u život i/ili rad na ulici. Uz podršku naših terenskih saradnika, nastojimo da vreme dece upotpunimo, i obogatimo kroz direktan kontakt, i podršku.

Опширније: Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici

Pored psihosocijalne i druge podrške, kreativnih i edukativnih radionica, i induvidualnih edukacija, zajedno sa decom radimo na kreiranju i/ili omogućavanju pristupa uslugama koje su deci potrebne. Takođe posredujemo pri dostupnosti neophodnih usluga, motivišemo porodice da uzmu učešće u donošenju odluka koje se odnose na njih same, naročito njihovu decu i najbolji interes deteta, kako bi dovoljno osnaženi pronašli adekvatne mehanizme, te rad na ulici sveli na minimum i okrenuli se onome što im može pomoći da poboljšavaju egzistencijalne uslove (školovanje i pronalaženje adekvatnog posla), izbegli svaki vid diskriminacije, nasilja, zloupotrebe i zlostavljanja, a naročito seksualnu zloupotrebu i prinudno prosjačenje kao oblik trgovine ljudima. Na ovaj način podstičemo da se glas svakog deteta čuje, da osvestima pravo participacije u svim aspektima njegovog (dečjeg) života uz poštovanje relavantnih zakonskih odredbi i granica. Takođe, putem terenskog rada deci uključenoj u život i/ili rad na ulici otvaramo vidike i osvešćujemo obaveze. Biti deo društva značilo bi poznavati svoja prava i ponašati se u skladu sa obavezama koje svako od nas ima. Dakle, bitna komponetna rada jeste osvestiti decu i njihove roditelje na koji način da ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze, imajući u vidu da ako je omogućeno pravo da imaju dostupno obrazovanje, obaveza se ogleda u redovnom pohađaju nastave, ako postoji pravo da budu zaštićeni od nasilja, zlostavljanja, zloupotrebe i drugih neželjenih ponašanja, obaveza jeste da takvo ponašanje i negativna činjenja ne usumeravaju prema drugima (drugu, drugarici, bratu, sestri, roditeljima, prolaznicima i dr).

Bitna komponenta projekta jeste i “podrška deci u učenju”, koju EHO realizuje u saradnji sa OŠ „Jožef Atila“, od 2016-e godine, u produženom boravku pomenute škole za učenike prvog razreda, i od 2018-e, za učenike drugog razreda. Ova komponenta uspostavljena je sa ciljem da se deci koja dolaze iz društveno osetljivih kategorija, pruži mogućnost da rade na sebi i savladaju osnovne zahteve koje nameće školsko gradivo i na taj način postignemo, zadržavanje u školskim klupama, odnosno sprečavanje osipanja dece iz školskih klupa, te pojavu mogućnosti izbora ulice umesto škole. U okviru pomenute aktivnosti, praksa koja se pokazala vrlo uspešnom jeste pružanje podrške porodicama budućih prvaka, u smislu osnaživanje pri upisu dece u prvi razred, organizovanje radionica na pomenutu temu, u cilju postizanja kontinuiteta do početka školske godine, te doček i nastavak rada u produženom boravku. U prilog pomenutog jeste značaj naših volontera koji aktivno kroz direktan rad, jedan na jedan u saradnji sa učiteljicom, pospešuju razvoj i pružaju podršku svakom detetu, odnosno podršku od upisa do početka i tokom prvog i drugog razreda.

Опширније: Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici  Опширније: Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici 

KONKURS ZA POZICIJU - SARADNIK/CA NA PROJEKTU, TERENSKI/A STRUČNI/A SARADNIK/CA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE U EKUMENSKOJ HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI

Опширније: KONKURS ZA POZICIJU - SARADNIK/CA NA PROJEKTU, TERENSKI/A STRUČNI/A SARADNIK/CA ZA GRAĐEVINSKE...

Postanite deo uspešnog tima jedne od vodećih organizacija civilnog društva u R. Srbiji Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada raspisuje konkurs za poziciju Saradnik/ca na projekta, Terenski/a Stručni/a saradnik/ca za građevinske radove za Zrenjanin i Žitište (projekat “Mogućnosti za novi početak”), gde od vas očekujemo da uspešno i odgovorno:

> učestvujete u realizaciji svih projektnih aktivnosti, vezano za komponentu Stanovanje
> vodite listu radova, kvaliteta radova i izgradnje u svim fazama građevinskih radova
(za više detalja vidi Opis posla u prilogu, Word 22KB)

Vi imate:
> minimum Srednju stručnu spremu odgovarajućeg usmerenja (građevinski tehničar)
> minimalno jednogodišnje iskustvo rada na sličnim poslovima
> dobro znanje rada u MS Office-u i AutoCad-u
Vi ste:
> senzibilisani za rad sa ranjivim društvenim grupama
> orijentisani ka timskom radu
>aktivni vozač

Mesto rada: terenski rad (Zrenjanin/ Žitište)
Prednost imaju lica sa prebivalištem u navedenim gradovima i opštinama.
Kandidati koji su zainteresovani za ovu poziciju i smatraju da ispunjavaju uslove ovog konkursa, svoju prijavu - CV i motivaciono pismo mogu da pošalju na imejl adresu:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Kontaktiraćemo samo kanditate/kinje koji/e uđu u uži izbor.
Rok za prijavu: zaključno sa 31.03.2019. godine.
 
Opis posla  (download, Word 22KB)

 

KONKURS ZA POZICIJU SARADNIK/CA NA PROJEKTU "RAZVOJ ROMSKE ZAJEDNICE MIŠAR - FAZA 2" U EKUMENSKOJ HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI

Postanite deo uspešnog tima jedne od vodećih organizacija civilnog društva u R. Srbiji.
Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada raspisuje konkurs za poziciju
Saradnik/ca na projektu “RAZVOJ ROMSKE ZAJEDNICE MIŠAR – FAZA 2”,
gde od vas očekujemo da uspešno i odgovorno:

> učestvujete u realizaciji svih projektnih aktivnosti u kancelariji i na terenu
> analitički promišljate i učestvujete u razvoju projekta
> sarađujete sa projektnim partnerima
i
>moguće pretnje ili probleme, pretvarate u izazove i mogućnosti

 

(za više detalja vidi Opis posla u prilogu)

Vi imate:
> minimum srednju stručnu spremu
> iskustvo u civilnom sektoru na administrativnim i finansijskim poslovima
> znanje engleskog jezika
> napredno znanje rada u MS Office-u i posebno MS Excel  

Vi ste: 
> senzibilisani za rad sa ranjivim društvenim grupama
> spremni na dalje usavršavanje u poslu
> orijentisani ka timskom radu
> pragmatični
__________________________________________________________________________

Mesto rada: EHO centar, Ćirila i Metodija 21, 21000 Novi Sad.

Kandidati koji su zainteresovani za ovu poziciju i smatraju da ispunjavaju uslove ovog konkursa, svoju prijavu - CV i motivaciono pismo, mogu poslati na imejl adresu:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Kontaktiraćemo samo kanditate/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Rok za prijavu: petak 08. mart 2019. godine, 16.00h

 

 Опширније: KONKURS ZA POZICIJU SARADNIK/CA NA PROJEKTU  PDF Opis posla Saradnik/ca na projektu “RAZVOJ ROMSKE ZAJEDNICE MIŠAR – FAZA 2”

Ekumenska humanitarna organizacija promoviše interkulturalni dijalog u obrazovnim ustanovama

Опширније: Ekumenska humanitarna organizacija promoviše interkulturalni dijalog u obrazovnim ustanovama

Tokom perioda 2013-2018 EHO je aktivno doprinosio razvoju interkulturalnog dijaloga i razvijanja demokratskih vrednosti u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Tokom petogodišnjeg perioda EHO je razvio metodologiju i obezbedio akreditovanu obuku. Praktična i teorijska znanja, podsticanje interkulturlanog dijaloga, prevazilaženje predrasuda i promovisanje interkulturalnih vrednosti u svojim sredinama steklo je više od 1000 nastavnika/ca, učitelja/ica, vaspitača/ica i drugog stručnog i nastavnog osoblja. Kako bi znanja i veštine dobijene akreditovanom obukom i praktično primenili, EHO je podržao ukupno 59 škola/predškolskih ustanova u realizaciji malih interkulturalnih školskih projekata u kojima je učestvovalo vise od 5500 dece, roditelja i nastavnog osoblja.

Download dokumenta (PDF, 423 KB)

Prevencija nasilnog ekstremizma i socijalna inkluzija

Опширније: Prevencija nasilnog ekstremizma i socijalna inkluzija

„Prevencija nasilnog ekstremizma kroz socijalnu inkluziju” (Prevention of Violent Extremism through Social Inclusion) naziv je studije koji je objavila Eurodijakonija, a koja analizira socijalni uticaj rada organizacija koje su članice ove mreže.

Eurodijakonija je evropska mreža dijakonijskih organizacija koje pružaju socijalne i usluge zdravstvene zaštite i zalažu se za društvenu pravdu. Osam članica Eurodijakonije iz šest različitih zemalja učestvovalo je u istraživanju i, kao rezultat, devet projekata je u ovoj studiji prezentovano i analizirano. Jedan od tih projekata je i „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ koji implementira Ekumenska humanitarna organizacija (strana 27 u PDF dokumentu na linku ispod):

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/201812-Prevention-of-violent-extremism.pdf

Javni poziv povratnicima u Kikindi, Zrenjaninu, Žitištu i Subotici

Опширније: Javni poziv povratnicima u Kikindi, Zrenjaninu, Žitištu i Subotici

Na osnovu Sporazuma o Projektu broj 81217355 između GIZ-a i EHO-a vezanom za sprovođenje projekta
“Mogućnosti za novi početak”
koji je podržan od strane Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Nemačke i realizuje se u sklopu Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljuje
JAVNI POZIV
za izbor korisnika pomoći u građevinskom materijalu za unapređenje uslova stanovanja i stručnoj podršci u planiranju i izvođenju građevinskih radova.

Pravo na pomoć mogu da ostvare prvenstveno povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji (90%) i druga socijalno ugrožena lica (10%) koji žive na teritoriji Subotice, Zrenjanina, Žitišta i Kikinde, prema mestu prebivališta.

 PDF download javnih poziva:      SUBOTICA     ZRENJANIN      ŽITIŠTE      KIKINDA   (klik na naziv mesta za skidanje odgovarajućeg teksta poziva)

Aktuelne aktivnosti za decu uključenu u život i/ili rad na ulici

Опширније: Aktuelne aktivnosti za decu uključenu u život i/ili rad na ulici

Kako imamo u vidu da je slobodno vreme, vreme kada sve što smo naučili i svi uticaji kojima smo svakodnevno izloženi, oblikatori naših izbora, kroz kreativne i edukativne radionice, nastojimo da osvestimo mogućnosti izbora aktivnosti koje doprinose razvoju. Sport, disciplina, uvažavanje jesu motivi koji oblikuje naš rad na terenu. Biti deo sistema- školskog, biti deo društva u celini je ono što težimo da ostvarimo. 

 U skladu sa gore navedenim u saradnji sa Svratištem za decu i mlade Novi Sad i našim prijateljima iz Arenacineplex, tokom nedelje u kojoj obeležavamo Dan dece uključenih u život i/ili rad na ulici, 12.april, organizovali smo posete bioskopu, gde su dve grupe dece uživale u projekcijama koje su same odabrale.

Takođe u daljem radu, nastavljamo da pružamo podršku deci u učenju. Tokom aprila u planu je poseta naselju Adice kako bi roditeljima dece koja naredne školske 2019/ 2020. kreću u prvi razred pružili podršku povodom upisa u prvi razred, te nastojati da aktivnosti podrške koju ostvarujemo u OŠ “ Jožef Atila”, proširimo i na druge škole.

 

 

 

 

 

 

 

Poseta predstavnice iz Otto per Mille

Prošle nedelje, u utorak 26.03.2019. godine, našu organizaciju na kratko je posetila delegacija donatora iz Italije. Dve predstavnice Otto per Mille protestantske fondacije iz Italije, Giulia Abbati i Daniela Schiavao, posetile su Srbiju po prvi put, u okviru koje su izvršile i monitoring projekta koji finansira ova italijanska organizacija. Na zajedničkom sastanku upoznale smo ih sa radom naše organizacije i projektima koje trenutno implementiramo. Fokus njihove posete bio je na Dnevnom centru za osobe sa invaliditetom koji već dve godine podržavaju. Prisustvole su aktivnostima koje su se tog dana organizovale i obavile razgovor sa nekoliko korisnika. Dopala im se pre svega radionica krojenja i šivenja - reciklaža polovne garderobe, u kojoj su uključene osobe sa invaliditetom, ali i ostale marginalizovane kategorije. Kratka prepodnevna poseta ostavila je lep utisak na naše goste, kojima se jako dopao i sam Novi Sad, te su obećale da će na leto doći ponovo.

Опширније: Poseta predstavnice iz Otto per Mille

Опширније: Poseta predstavnice iz Otto per Mille

KONKURS ZA POZICIJU - SARADNIK/CA NA PROJEKTU "MREŽA ZA INTEGRACIJU U SRBIJI" U EKUMENSKOJ HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI

Postanite deo uspešnog tima jedne od vodećih organizacija civilnog društva u R. Srbiji
Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada raspisuje konkurs za poziciju
Saradnik/ca na projektu (projekat “Mreža za integraciju u Srbiji”),
gde od vas očekujemo da uspešno i odgovorno:

> učestvujete u realizaciji svih projektnih aktivnosti u kancelariji i na terenu
 > analitički promišljate i učestvujete u razvoju projekta
> sarađujete sa projektnim partnerima
i
> moguće pretnje ili probleme, pretvarate u izazove ili mogućnosti
 
(za više detalja vidi Opis posla u prilogu)
    
Vi imate:
> minimum srednju stručnu spremu (poželjna visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka)
> minimalno trogodišnje iskustvo rada na poziciji Saradnika/ce na projektu (oblast: humanitarni rad i/ili razvoj civilnog društva i/ili socijalna i pravna zaštita) u organizaciji civilnog društva
> dobro znanje engleskog jezika i/ili nemačkog jezika
> napredno znanje rada u MS Office-u  
Vi ste: 
> senzibilisani za rad sa ranjivim društvenim grupama
> spremni na dalje usavršavanje u poslu
> orijentisani ka timskom radu
> pragmatični
__________________________________________________________________________

Mesto rada: EHO centar, Ćirila i Metodija 21, 21000 Novi Sad.

Kandidati koji su zainteresovani za ovu poziciju i smatraju da ispunjavaju uslove ovog konkursa, svoju prijavu - CV i motivaciono pismo, mogu poslati na imejl adresu:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Kontaktiraćemo samo kanditate/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Rok za prijavu: sreda, 20. mart 2019. godine, 16.00h

 Опширније: KONKURS ZA POZICIJU - SARADNIK/CA NA PROJEKTU

PDF Opis posla Saradnik/ca na projektu “Mreža za integraciju u Srbiji”

 

 

 

Višegeneracijska kuća u Štutgartu, uspešan vid brige o ljudima

Mesto razmene i kretanja

- Naša vizija je da postoji mesto gde će sve socijalne grupe biti zajedno, od dece do starih. Ovo je mesto razmene i kretanja. Svi mi trebamo nekoga: Deci su potrebni stari, migrantima Nemci, ljudi koji su u kolicima trebaju nekog ko nije u kolicima – ovako Andrea Laux, jedna od domaćica “Višegeneracijske kuće” u Štutgartu opisuje dom za okupljanje građana različitih socijalnih kategorija i grupa, kojima je potrebna pomoć i podrška. Ova institucija grada Štutgarta, poklon je humanitarne fondacije, a kuća je jedna od 2000 sličnih širom Nemačke. Ideja je začeta u Hanoveru, nakon čega su počeli da niču ovakvi domovi. U štutgartskoj Višegeneracijskoj kući usluge i podršku na različite načine korisnicima pruža 75 gradskih organizacija, servisa, udruženja i inicijativa.

 

Опширније: Višegeneracijska kuća u Štutgartu, uspešan vid brige o ljudima

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri