undp_rs podrska integraciji povratnika

Servisni centar – početna tačka

Ovaj projekat je pokrenut u cilju unapređenja dostupnosti usluga namenjenih povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji i povećanju nivoa njihove informisanosti o lokalnim uslugama i drugim dostupnim oblicima podrške, kao i unapređenju socijalne kohezije, prihvatanju različitosti i razvijanje socijalnih i ličnih kompetencija dece i mladih povratnika i nepovratnika u Novom Sadu.

Opširnije

Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa

U cilju unapređenja socio-ekonomskog statusa marginalizovanih grupa u Vojvodini, pokrenut je trogodišnji projekat (2022-2025.g) koji se sastoji iz dve komponente: ekonomsko osnaživanje i obrazovna integracija. Planirano je da tokom trajanja projekta 588 pripadnika marginalizovanih grupa u Vojvodini bude podržano kroz ove dve komponente. Period implementacije: 1. jul 2022 – 30. juni 2025. godine. Partner: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg/ Hoffnung für Osteuropa

Opširnije

Partnerstvo u sprovođenju projektne intervencije „pristup vodi"

Projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane od strane COVID-19 pandemije" sprovodi Generalni sekretarijat koji zastupa SIPRU, Beograd, sa podimplementacionim partnerima Centrom za interaktivnu pedagogiju i Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada. Ove aktivnosti su deo programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji", koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu

Opširnije

Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja

Socijalno uključivanje, kao važan faktor u osnaživanju osoba koje pripadaju osetljivim grupama a žive na teritoriji Opštine Raška jedna je od tri aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Gradimo i radimo za inkluzivnu Rašku – Evropski program stambene podrške i aktivnog uključivanja“. Podršku kroz ovaj projekat dobijaju socijalno ugrožene porodice koje pripadaju romskoj zajednici, žene žrtve porodičnog nasilja i osobe sa invaliditetom.

Opširnije

Sa i za Rome u Dunavskom regionu

“Sa i za Rome u Dunavskom regionu” je projekat koji ima za cilj da razmeni iskustva, znanja i primere dobre prakse u radu sa romskom zajednicom i drugim marginalizovanim grupama u zemljama Dunavskog regiona. Projekat čine tri faze:Faza A: Izgradnja kapaciteta u...

Opširnije
Podrška Integraciji Povratničkih Porodica

Podrška integraciji povratničkih porodica

Mrežu sačinjavaju lica koja su aktivna na polju pružanja usluga ciljnoj grupi kroz lokalne organizacije civilnog društva i/ili institucije sistema. Zadatak lokalnih saradnika za integraciju jeste da prikupljaju podatke o povratničkim porodicama, pružaju pomoć na terenu i prate proces integracije...

Opširnije
Podrška za novi početak - Assistance for a New Start

Podrška za novi početak

Ovaj projekat se realizuje u cilju bolje reintegracije povratnika u Srbiji, tako što im omogućava bolji legalan pristup javnim uslugama, bolji pristup zapošljavanju i poboljšanje njihovih uslova života.

Opširnije

Mobilizacija i razvoj romske zajednice

EHO nekoliko godina unazad sprovodi projekat pod nazivom “Mobilizacija i razvoj romske zajednice“. U sklopu novog trogodišnjeg ciklusa 2021 – 2024 biće sprovedene aktivnosti usmerene na unapredjenje znanja i veština predstavnika romske zajednice iz 6 opština...

Opširnije
Edukativne radionice - Publikacije papirno pozorište

Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici

Projekat "Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje od avgusta 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti podržavaju se deca i mladi, njihove porodice u nastojanju da se redukuje broj onih koji ulicu vide kao glavni faktor identifikacije, te poveća broj uključenih u redovne društvene i obrazovno-vaspitne aktivnosti.

Opširnije