Klub za seniore

U socijalno-dijakonijskom Centru „Bereš Karolj“ funkcioniše Klub za seniore koji okuplja oko 30 seniora starosti preko 65 godina, koji su relativno očuvanog psihofizičkog stanja i mogu samostalno da dolaze u naš klub.

Opširnije