Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih porodica

Demonstracija pametne table u učenju srpskog jezika U Smederevskoj Palanci

Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovnih grupa je projekat Ekumenske humanitarne organizacije koji podržava i osnažuje udruženja građana i lokalne inicijative koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe ranjivih grupa za poboljšanje integracije i unapređenje položaja drugih marginalizovanih grupa na lokalnom nivou.

Opšti cilj projekta je bio osnaživanje lokalnih mehanizama za socio-ekonomsku integraciju marginalizovanih grupa u Republici Srbiji.


Ciljne grupe ovog projekta su bila lokalna udruženja građana koja imaju iskustva u radu sa ranjivim grupama (Romi, Povratnici, IRL) i porodice (grupe/osobe koje su višestruko marginalizovane i izložene siromaštvu i socijalnoj isključenosti).


Projekat je podržan od strane Hoffnung fur Osteuropa (HfO), a šest lokalnih inicijativa na teritoriji Srbije je izabrano:

1. Didaktika, srpski i matematika
Centar za razvoj romske zajednice “Amaro Drom” iz Smederevske Palanke obezbedio je i instalirao pametnu tablu u učionici Osnovne škole “Olga Milošević”. Prevodom softverskog programa na romski jezik, 15 učenika iz romske zajednice dobilo je veliku podršku u savlađivanju i učenju školskog gradiva na interaktivan način. (medijske objave Palanka danas)

2. Zdravlje za sve
Udruženje Roma ,,Zora’’, Babušnica povećao je nivo svesti romske zajednice o značaju preventivne kontrole zdravlja i podigao nivo zdravstvene kulture Roma svih uzrasta u ruralnim krajevima opštine Babušnica kroz organizovanje preventivnih zdravstvenih pregleda.
U toku projekta obišli su 40 romskih porodica i 20 neromskih, pregledano je 90 romske dece i isto toliko odraslih u 10 okolnih sela.

3. Autizam govori srcem
Ženska inicijativa “Jefimija”, Sremska Mitrovica: Program za decu sa autizmom omogućio je da se savladaju veštine izrade didaktičkog materijala koji doprinosi razvoju i unapređenju motoričkih veština dece sa spektrom autizma. (media prilog STV)

4. Znanje ima moć
Udruženje “Romsko srce Kruševac” i ‘’Roma Centar’’ iz Kragujevca osnažili su romsku zajednicu na teritoriji Kragujevca i Kruševca za aktivno traženje posla kroz različite obuke o pisanju radne biografije, motivacionog pisma i organizovanjem obuka za stručna zanimanja. (intervju sa korisnicom na nemačkom). Poseban fokus je dat stručnom osposobljavanju povratnika iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju na osnovu Sporazuma o readmisiji. 

5. Građanska prava i obaveze
Udruženje ‘’Roma Herc’’ iz Lebana realizovao je projekat podizanja svesti romske zajednice o građanskim pravima, obavezama i pravima blagovremenog i posledicama neblagovremenog prigovora/žalbe na sudska rešenja putem informisanja i edukacijom pripadnika romske zajednice u Lebanu. (medijske objave ROMINFOMEDIA i ROMAWORLD

6. Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda
Humanitarno udruženje „Đina“ iz Bačkog Gradišta je pružalo podrške romskim i drugim marginalizovanim mladima za uključivanje u sistem obrazovanja i ostvarivanja potpune socijalne inkluzije – organizovano je 16 radionica sa učenicima, napravljen učenički portfolio i kreiran individualni plan podrške za svakog učenika.

Period implementacije: januar 2020 - decembar 2020.

Partner: Hoffnung für Osteuropa, Diakonie Württemberg

Koordinator: Milisav Milinković, mail: milisav@ehons.org