Ekumenski rad žena

Ekumenski rad žena okuplja predstavnice EHO osnivačkih crkva, kao i predstavnice Rimokatoličke crkve u Novog Sada. One učestvuju i radu i aktivnostima u okviru Ekumenskog foruma evropskog hrišćanki (EFECW) kao i organizaciji i realizaciji Svetskog molitvenog dana, svetskog pokreta žena,koji se obeležava celosvetskom molitvom svakog prvog petka u martu.

Opširnije