Visits 370399

Novi ciklus podrške obrazovanju socijalno deprivirane dece

 Zahvaljujući uspešno realizovanom prvom ciklusu projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“, Ekumenska humanitarna organizacija je početkom jula započela sa realizacijom druge faze projekta, u trajanju od tri godine. Projekat se sprovodi u školama u devet lokalnih samouprava u Srbiji. Podrška će biti kontinuirano pružana za ukupno 190 školske dece i mladih u ovim sredinama, a cilj projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih (dece i mladih iz siromašnih porodica i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama poput pripadnika romske manjine ili dece i mladih sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju). Projekat se realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke.

 

Read more: Novi ciklus podrške obrazovanju socijalno deprivirane dece

Radionica za razvoj fine motorike učenika

Read more: Radionica za razvoj fine motorike učenikaU četvrtak 20. juna 2019. godine realizovana je kreativna radionica za 35 učenika prvog, drugog i trećeg razreda Osnovne škole „Jožef Atila“ i njihove roditelje, a povodom uspešnog završetka školske godine. Učesnici radionice su, izradom modela i maketa od papira, radili na usavršavanju veština rada sa makazama i razvoju fine motorike. Po završetku radionice učenici su podržani školskim torbama i školskim materijalom.

Radionica je jedna od aktivnosti projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz podršku H. Stepic Charity CEE.

Read more: Radionica za razvoj fine motorike učenika   Read more: Radionica za razvoj fine motorike učenika

Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći

Read more: Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći

Nova-stara publikacija "Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći" od autorki: Zuzana Kolarovska, ses. Marie-Louise Rieger i ses. Barbara Haug, je odnedavno dostupna u rubrici "Biblioteka > Biblioteka dijakonija" iako je prvobitno izdata 2002. godine. Ovaj priručnik aktuelne tematike je pre svega namenjen laicima, dok stručnim licima može da posluži kao dobar podsetnik.

Pregled dokumenta možete inicirati klikom na sliku levo odnosno naslov dokumenta.

EHO savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i pomoć u kući u Raški

Read more: EHO savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i pomoć u kući u Raški

U sredu 22. maja 2019. godine, predstavnici EHO i opštine Raška su promovisali EHO savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge i usluge pomoći u kući. EHO je licencirani pružalac usluga na teritoriji opštine Raška. Prezentacija je održana u zgradi opštine Raška i prostorijama dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge podrazumevaju usluge psihološke i defektološke kliničke procene i dijagnostike, logopedske, oligofrenološe i psihološke tretmane dece i savetovanje roditelja. Za odrasla lica usluge podrazumevaju radno osposobljavanje za rad na mašinama za obradu drveta, metala, plastike, papira i platna, a u zavisnosti od mogućnosti i potreba korisnika. Usluga pomoć u kući podrazumeva pomoć u obezbeđivanju hrane, održavanju lične higijene, odevnih predmeta, higijene stana, zagrevanju prostorija, pružanje preventivno zdravstvenih usluga i pomoć u zadovoljenju drugih egzistencijalnih i socijalnih potreba.

Promociji su prisustvovali predstavnici opštine i centra za socijalni rad, a tom prilikom su potpisani i ugovori u radu sa svim angažovanim direktnim pružaocima usluga na terenu.

Svečano potpisivanje sporazuma o saradnji

Read more: Svečano potpisivanje sporazuma o saradnjiEHO je organizovao u Beogradu 03. jula 2019. godine svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji sa osam partnerskih lokalnih samouprava, koje će učestvovati u implementaciji projekta „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022“.

Projekat je podržan od strane švajcarske organizacije HEKS/EPER i obezbeđen je inicijalni budžet od 30.000.000 dinara.

Partnerske lokalne samouprave su Obrenovac, Zvezdara, Žabalj, Kragujevac, Šabac, Aranđelovac, Smederevska Palanka i Novi Sad.

EHO dobila licencu za pružanje usluge lični pratilac deteta

Read more: EHO dobila licencu za pružanje usluge lični pratilac deteta     Ekumenska humanitarna organizacija dobila je licencu za pružanje usluge lični pratilac deteta koju izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije (rešenje broj 022-03-00099/2018-19 od 03. juna 2019. godine).

Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, a u skladu sa individualnim potrebama. Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, kao i zbog uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. 

 

Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru, Šabac

Read more: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,...

Pregled, skidanje i štampu dokumentacije Otvorenog poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:

Read more: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,... 1. Poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja u romskom naselju u Mišaru-Šabac
  1. (pdf, 5 strana)

Read more: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,...2. Specifikacija radova projektovanje i geodetski radovi Mišar Šabac

(pdf, 1 strana)

Read more: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,...3. Profil ponuđača i registracioni formular za Mišar Šabac

(pdf, 2 strane)

Read more: Otvoreni poziv za dostavljanje ponuda za postupak ozakonjenja objekata u romskom naselju u Mišaru,...4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora Mišar Šabac

(pdf, 2 strane)

Događaj: "Ekumenizam: putevi i izazovi"

Read more: Događaj: Utorak, 28. maj 2019, 15-17 sati, Adi Endrea 34, Novi Sad
.      Početkom devedestih godina XX veka u Vojvodini su otpočele različite aktivnosti povezane sa ekumenizmom i uz te aktivnosti povezujemo četiri značajne ličnosti koje su delovale u Novom Sadu:
Karolj Bereš, Stjepan Orčić, Tadej Vojnović, Roman Miz.
Početkom XXI veka diskusija o pozitivnim osobinama ekumenizma gotovo da jenjava u našem društvu. Zato se sećamo onih koji su nam ostavili mogućnost da se o ekumenizmu staramo i da produžimo kontinuitet delovanja.
Cilj je ovog okupljanja da sagledamo postojeću situaciju i da pokušamo planirati aktivnosti za budućnost. Dobar povod je promocija knjige Romana Miza (1932-2017) „Hrišćanstvo: putevi i stranputice“ (Mostart, 2016).
Govore:
Marijana Ajzenkol, Dimitrije Popadić, Svenka Savić, Dragan Stojković (izdavač)
Film Marijane Ajzenkol “Tiha služba” (u jednom delu o Romanu Mizu)
U diskusiji učestvuju:
Ana Bu, Tatjana Cvetković, Tilda Gyenge-Szlifka, Miroslav Keveždi, Zorica Kuburić, Ana Palik Kunčak, Lidija Orčić, Janko Ramač.

EHO – partner u organizaciji regionalne konferencije o Romima

Read more: EHO – partner u organizaciji regionalne konferencije o RomimaRegionalna konferencija: „Dekada inkluzije Roma – nasleđe, naučene lekcije, najbolje prakse i šta dalje?“ održana je u Beogradu 20. i 21. juna 2019. godine u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovačke preko Ambasade Republike Slovačke u Republici Srbiji, u svojstvu Predsedavajućeg OEBS-om.

EHO je direktno podržao održavanje konferencije kao jedna od partnerskih organizacija.

Konferencija je bila prilika da 150 gostiju iz Srbije i regiona razmeni iskustva iz oblasti socijalne inkluzije Roma i Romkinja kroz diskusije o obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju i zdravstvu.
Konferenciju su otvorili Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, ministar Zoran Đorđević i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, uz prisustvo brojnih predstavnika međunarodnih i domaćih organizacija poput Ujedinjenin Nacija, OEBS-a, Saveta Evrope, Delegacije EU, Regionalnog Saveta za Saradnju, GIZ-a, SKGO kao i predstavnika institucija i organizacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije.

EHO je na panelu o stanovanju predstavio svoj model participativne gradnje kao primer dobre prakse.

Izabrane lokalne samouprave za partnerstvo na projektu

 

EHO tim je završio evaluaciju pristiglih prijava za partnerstvo od strane lokalnih samouprava za implementaciju projekta “Društvena inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa 2019 - 2022“ koji je podržan od strane švajcarske organizacije HEKS/EPER.

Svesni velikih potreba osetljivih grupa i ograničenih resursa sa kojima trenutno raspolažemo na žalost nismo u mogućnosti da uključimo sve prijavljene lokalne samouprave.

Za partnere u implementaciji projekta odabrane su sledeće lokalne samouprave:
Kragujevac
Arandjelovac
Šabac
Smederevska Palanka
Žabalj
Novi Sad
Obrenovac
Zvezdara

Lokalnim samoupravama koje su se prijavile, a nisu odabrane ovom prilikom zahvaljujemo se na interesovanju za rad Ekumenske humanitarne organizacije i na spremnosti za saradnju. Čim se ukaže prilika, pribavljanjem dodatnih sredstava ili kroz nove projekte, biće nam zadovoljstvo da ih uključimo u aktivnosti i da zajedno radimo na poboljšanju života naših sugradjana.

 

Read more: Izabrane lokalne samouprave za partnerstvo na projektu

Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) je u saradnji sa nevladinom organizacijom „Snaga porodice“ iz Novog Sada, organizovala trodnevnu obuku „Lokalni saradnik za (re)integraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa“ u periodu 24 – 26. maja 2019. godine u Kragujevcu. Obuka je bila namenjena lokalnim saradnicima iz 20 opština sa teritorije Republike Srbije i deo je projekta „Mreža za integraciju u Srbiji“ koji se sprovodi uz podršku Strategije evropske unije za dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.
Obuka za lokalne saradnike za (re)integraciju imala je za cilj da osnaži lokalne saradnike za rad sa porodicama na terenu kao i da pruži informacije o merama jačanja porodice, holističkom pristupu u radu sa povratničkim porodicama po sporazumu o readmisiji, proceni potreba porodice i kreiranju individualnog plana porodice za integraciju.
Saradnici su imali priliku da prošire saznanja koja se tiču usluge podrške porodici i rada sa osetljivim grupama, njegovim ulogama i vrednostima, metodologijom rada, „alatima“ za rad sa porodicom kao i načinima motivisanja porodice za promenom. Posebna pažnja bila je posvećena boljem razumevanju razilika između lokalnih saradnika i porodičnih saradnika kroz upoznavanje sa teorijskim osnovama na kojima je koncipirana usluga u sistemu socijalne zaštite.
Ovom prilikom predloženi su i naredni koraci za rad i delovanje lokalnih saradnika i Mreže za integraciju u Srbiji.

Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa Read more: Lokalni saradnika za reintegraciju i podršku porodicama iz osetljivih grupa

EHO PARTNERSTVO SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Read more: EHO PARTNERSTVO SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMAEHO tim za implementaciju projekta “Društvena inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“ održao je tri info sesije za predstavnike jedinica lokalnih samouprava u vezi sa javnim pozivom za partnerstvo i učešće u projektu.
Info sesije održane su od 15. do 17. maja 2019. godine u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Učestvovalo je preko 40 predstavnika iz 22 lokalne samouprave iz svih krajeva Srbije, a predstavljen je Javni poziv za partnerstvo, procedure prijave i detalji budućeg projekta za koji je od švajcarske organizacije HEKS već obezbeđeno 1.200.000 CHF.
Implementacija projekta počinje od jula 2019. godine i trajaće do decembra 2022. godine, a baviće se temama iz oblasti stanovanja, obrazovanja i pravne podrške.
Više detalja o Javnom pozivu na linku: http://ehons.org/aktuelno/874-p-ziv-z-d-bir-p-r-n-rskih-ps-in-i-gr-d-v

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri