Jačanje kompetencija saradnika u oblasti porodičnog nasilja

18. Jun 2021.

Porodično nasilje tema je obuke koja je namenjena lokalnim obrazovnim koordinatorima, terenskim saradnicima koji su već četvrtu godinu angažovani na projektu „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“. Koje vrste nasilja postoje, kako ih prepoznati...

Opširnije
Podrška volontera i predstavnika strukovnog udruženja policije Dr Rudolf Arčibald Rajs

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečijeg rada

12. Jun 2021.

Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada 12.jun, ustanovljen je 2002. godine i predstavlja dan kada se podseća da u društvu postoje deca koja ulicu vide kao glavni faktor identifikacije. U susret pomenutom započet je ciklus radionica Sportske aktivnosti, koje se u okviru projekta...

Opširnije
EHO i Opština potpisivanje Sporazuma o sprovođenju Projekta

Nastavlja se saradnja EHO i Opštine Smederevska Palanka

30. May 2021.

Nastavlja se saradnja Ekumenske humanitarne organizacije i opštine Smederevska Palanka na realizaciji projekta „Socijala inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa 2019-2022“. U tom smislu, EHO i opština Smederevska Palanka su 14. maja 2021. potpisali Sporazum o...

Opširnije

Sređivanje prihvatnog centra Šid

27. May 2021.

Tokom meseca maja u privatnom centru Šid realizovana je aktivnost sa ženama, sređivanje prihvatnog centra kroz sadnju različitog cveća i začinskog bilja. Veliki broj žena se velikodušno odazvao učešću i rado priključio radu. Žene su pokazale svoje estetske veštine kao i znanje u razlikovanju i negovanju različitih vrsta biljaka...

Opširnije
Workshop introduction

Obukom nastavljeno jačanje kompetencija volontera

24. May 2021.

U nedelju, 23. maja 2021. godine održana je obuka za volontere angažovane na projektu „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ (H.Stepic CEE Charity). Kroz radionice ciljnoj grupi projekta, deci i mladima će se pružiti podrška u građenju...

Opširnije
dogodovštine Nikole Tesle

Radionica za decu povodom Dana Nikole Tesle

19. May 2021.

Učenici od 1. do 3. razreda OŠ „Veljko Petrović“ u Begeču su učestvovali u EHO radionici na temu „Dogodovštine Nikole Tesle“ u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su u riziku da budu uključena u život i/ili rad na ulici“ (H.Stepic CEE Charity). Dečiji radovi biće prosleđeni...

Opširnije

Održana predstava za decu u Svratištu

18. May 2021.

U susret 1.junu Međunarodnom dan dece, započete su aktivnosti kojima se doprinosi dečijem osmehu. U tom cilju u Svratištu za decu i mlade Novi Sad u realizaciji pozorišta za decu Teatrilo održana je predstava Vitamini, zdravi fini. Deca, različitog uzrasta imala su priliku...

Opširnije

Besplatna pravna pomoć - koji su oblici ove pomoći

17. May 2021.

Po Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, besplatna pravna pomoć sastoji se od: 1) Pružanja pravnog saveta; 2) Sastavljanja podneska; 3) Zastupanja i 4) Odbrane. Pored besplatne pravne pomoći, postoji i besplatna pravna podrška, koja se sastoji od: pružanja opšte ...

Opširnije

Besplatna pravna pomoć - ko vam može pružiti ovu pomoć

17. May 2021.

Po Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, udruženja i organizacije civilnog društva mogu pružati besplatnu pravnu pomoć samo na osnovu odredbi zakona koji uređuju pravo azila i zabranu diskriminacije. Pružaoci besplatne pravne pomoći mogu biti samo advokati i službe...

Opširnije

Besplatna pravna pomoć - šta je to i ko ima pravo na nju

17. May 2021.

Novina od oktobra meseca 2019. godine jeste Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) koji je na svojstven način regulisao pružanje besplatne pravne pomoći. Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja ...

Opširnije
3. ciklus obuka

Održan treći ciklus naprednih obuka

05. May 2021.

Nova grupa polaznika prošla je kroz ciklus od tri obuke namenjene korisnicima iz Vojvodine koji pokazuju potencijal za proširenje i registraciju postojećeg posla. Pravni i knjigovodstveni aspekt poslovanja, marketing i planiranje bile su oblasti koje su obuhvaćene...

Opširnije