"Faith as Resource of Peace" Seminar at Andrevlje

Seminar iz izgradnje mira i pomirenja na Andrevlju

06. Oct 2020.

Prošlog vikenda, 2. i 3. oktobra realizovan je seminar iz oblasti izgradnje mira i pomirenja pod nazivom „Vera kao resurs mira“ za aktiviste iz crkava, organizacija civilnog društva i sve zainteresovane koji su na direktan ili indirektan način aktivni u radu u lokalnoj zajednici i žele da...

Opširnije
Obuka iz digitalne fotografije

Obuka iz digitalne fotografije

05. Oct 2020.

U sredu 30.09. održana je obuka za zaposlene Ekumenske humanitarne organizacije iz oblasti digitalne fotografije. Obuka je organizovana sa ciljem povećanja kompetencija zaposlenih zarad kvalitetnijeg dokumentovanja implementiranih aktivnosti na terenu i povećanja vidiljivosti organizacije...

Opširnije
Međunarodni dan starijih osoba – 1. oktobar

Međunarodni dan starijih osoba – 1. oktobar

01. Oct 2020.

Ove, 2020. godine, obeležava se 75. rođendan Ujedinjenih nacija i 30. rođendan Međunarodnog dana starijih osoba. Takođe, 2020. godinu je obeležila pandemija COVID-19. Uzimajući u obzir da je rizik za obolevanje veći među osobama starije životne dobi, javnozdravstvene...

Opširnije
Obrazovni alati i aplikacije

Obrazovni alati i aplikacije

29. Sep 2020.

U okviru trećeg konsultativnog sastanka mreže saradnika, pedagoških asistenata i učitelja, koji su angažovani na projektu „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje", 28.09.2020. godine održana je radionica „Obrazovni alati i aplikacije“...

Opširnije

Sastanak Mreže za integraciju u Ivanjici

28. Sep 2020.

Unаprеđеnjе kompetencija Mreže lokalnih saradnika za integraciju, rаzmеnа infоrmаciја i iskustаvа u оblаsti rеаlizаciје kоnkrеtnih аktivnоsti i pružanju usluga na terenu koje su od interesa za povratničke porodice vraćene po Sporazumu o readmisiji iz SR Nemačke u Srbiju, bile su...

Opširnije
kurs tkanja

Počeo je kurs tkanja

25. Sep 2020.

U Dnevnom centru za osobe sa invaliditetom u četvrtak 24. septembra otpočeo je kurs tkanja za žene. Selekcijom je odabrano 6 žena iz teže zapošljivih kategorija. Prvi časovi posvećeni su uvođenju polaznica u osnove tkanja i snovanje. Učesnice su sa entuzijazmnom i velikom radoznalošću...

Opširnije

Tribina: Značaj aktivnog starenja

25. Sep 2020.

Cilj projekta i javnih tribina je doprinos sprečavanju kršenja zabrane diskriminacije i unapređenja položaja starijih osoba, a u skladu sa predviđenim merama i aktivnostima Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije (2014 – 2018)

Opširnije
Nastavak podele humanitarne pomoći najugroženijima

Nastavak podele humanitarne pomoći najugroženijima

22. Sep 2020.

Ekumenska humanitarna organizacija nastavlja podelu humanitarne pomoći u vidu paketa hrane, sredstava za ličnu higijenu i higijenu prostora, najugroženijim stanovnicima u opštinama Novi Sad, Bački Petrovac, Plandište, Stara Pazova, Sečanj, Raška, Gadžin Han, Opovo u cilju...

Opširnije
Obuka volontera za pružanje psihosocijalne podrške

Obuka volontera za pružanje psihosocijalne podrške

18. Sep 2020.

Kako pružiti psihosocijalnu podršku onima kojima je ona potrebna i koje su odgovornosti volontera i organizatora volonterskih aktivnosti, ali i uspostavljanje profesionalnih granica volontera u radu sa pripadnicima romske zajednice - bile su neke od tema na obuci za volontere...

Opširnije
Predstavom započeta nova školska godina

Predstavom započeta nova školska godina

18. Sep 2020.

Sa početkom školske godine, u saradnji sa OŠ „Veljko Petrović“ iz Begeča i porodicama koji su tekuće 2020.godine uz podršku volontera angažovanih u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ii rad na ulici“ upisali decu u 1.razred OŠ „Jožef Atila“...

Opširnije
Izazovi i prepreke izmenjenih modela nastave

Izazovi i prepreke izmenjenih modela nastave

17. Sep 2020.

U četvrtak 17. septembra održan je supervizijski sastanak sa lokalnim saradnicima koji su angažovani na projektu „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“. Cilj projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih...

Opširnije
Podela humanitarne pomoći najugroženijima

Podela humanitarne pomoći najugroženijima

08. Sep 2020.

U cilju ublažavanja posledica COVID 19 pandemije u Srbiji, Ekumenska humanitarna organizacija započela je sa podelom humanitarne pomoći u vidu paketa hrane, sredstava za ličnu higijenu i higijenu prostora, najugroženijima stanovnicima u opštinama Novi Sad, Bački Petrovac, Plandište...

Opširnije
Izjava o Zapadnobalkanskoj uredbi

Izjava o Zapadnobalkanskoj uredbi

08. Sep 2020.

Uredba o Zapadnom Balkanu, koja je na snazi od januara 2016, otvorila je nove mogućnosti za zaposlenje u Nemačkoj za ljude iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Kosova*. Ove godine je ova uredba produžena i ostaje na snazi do...

Opširnije
Radionice u PC Somboru

Radionice u PC Sombor

07. Sep 2020.

Uz pomoć i podršku Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), naša koleginica u PC Somboru je organizovala veliki broj radionica za decu koja tamo borave ali dve radionice koje su im izmamile najveće osmehe i koje su im bile najinteresantnije su “Moja porodica, moja kuća” i...

Opširnije
Besplatan kurs tkanja 2020.

Besplatan kurs tkanja 2020.

03. Sep 2020.

Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijlu podršku nemačkog donatora Gustav-Adolf-Werk Württemberg organizuje kurs tkanja za žene. Kurs je namenjen nezaposlenim ženama koje imaju otežan pristup zaposlenju (osobe sa invaliditetom, samohrane majke ili majke sa više dece...

Opširnije
Nastavak podrške obrazovanju siromašne dece

Nastavak podrške obrazovanju siromašne dece

03. Sep 2020.

Sa početkom nove školske godine nastavljena je i podrška koju Ekumenska humanitarna organizacija pruža deci i mladima iz siromašnih porodica. Podrška kojom se obezbeđuju osnovni uslovi za redovno pohađanje nastave implementira se u devet lokalnih zajednica širom Srbije, a cilj je...

Opširnije
Podela školskih torbi i pribora našim đacima

Podela školskih torbi i pribora našim đacima

03. Sep 2020.

U susret novoj školskoj godini, uz saradnju i podršku H.Stepic CEE Charity, obezbeđeno je i podeljeno preko 150 novih školskih torbi i peratonica deci u naseljima Adice, Bangladeš kao i u OŠ „Veljko Petrović“ u Begeču, koju pohađa veliki broj dece iz naselja Bangladeš...

Opširnije