Demonstracija pametne table u učenju srpskog jezika U Smederevskoj Palanci

Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih porodica

Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovnih grupa je projekat Ekumenske humanitarne organizacije koji podržava i osnažuje udruženja građana i lokalne inicijative koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe ranjivih grupa za poboljšanje integracije...

Opširnije

Mreža za (re)integraciju povratnika u Srbiji

Mreža za (re)integraciju povratnika u Srbiji je projekat koji je nastao s ciljem da se doprinese (re)integraciji povratnika i pomogne uspostavljanju mera podrške u cilju osnaživanja porodica koje su iz Savezne Republike Nemačke vraćene u Republiku Srbiju po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Opširnije

Humanitarna pomoć za izbeglice i migrante u Srbiji

Projekti humanitarne pomoći izbeglicama u Srbiji u 2019. godini se nadovezuju na projekte iz 2015. i 2016. godine usmerene na potrebe izbeglica u tranzitu kroz Srbiju, naročito onih koji su ostajali i više od 10 meseci u centrima za prihvat izbeglica.

Opširnije

Pomoć prisilno raseljenim Romima i Romkinjama

Projekat je u svom trogodišnjem ciklusu imao za cilj da preko pravne, ekonomske i obrazovne pomoći i poboljšanjem uslova stanovanja doprinese unapređenju socio-ekonomske situacije Roma i Romkinja u Vojvodini i podrži ostvarivanje njihovih ljudskih prava.

Opširnije

Pružanje podrške integraciji žena i dece

Projekat "Pružanje podrške integraciji žena i dece" Ekumenska humanitarna organizacija realizuje od maja 2019. godine, u okviru prihvatnih centara u Subotici i Somboru. Ciljna grupa su žene i deca koji usled migrantske krize borave u navedena dva centra.

Opširnije

Rehabilitacija kuća zasnovana na potrebama socijalno ugroženih porodica koje su bile pogođene poplavama u Srbiji

U četvrtak, 26. oktobra 2017. godine uručeni su ključevi 16 socijalnih stanova za 16 socijalno ugroženih porodica čiji je privremeni smeštaj u barakama Kolubare u Velikim Crljenima uništen u poplavama u maja, 2014. godine. Takođe su uručeni ključevi 21 socijalnog stana za 21 socijalno ugroženu porodicu čiji je privremeni smeštaj u Obrenovcu uništen u poplavama u maja, 2014. godine.

Opširnije

Rehabilitacija nakon poplava mobilizacijom romske zajednice

Tokom trajanja projekta izgrađena su 3 nove kuće i urađena rekonstrukcija 13 kuća. U svim kućama su izgrađena kupatila. Svaka porodica je dobila bunar za redovno vodosnabdevanje. Sve porodice su dobile bespovratna sredstva za samozapošljavanje tj ostvarivanje prihoda. Porodicama su dodeljene ovce, svinje, pilići, sredstva za rad...

Opširnije